POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR SI DE CONFIDENTIALITATE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC VERBITA SRL, cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 282/1, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, SC VERBITA SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul SC VERBITA SRL, având următoarele date de contact: dataprotection@verbita.ro .

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SC VERBITA SRLși ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului dumneavoastra ON LINE Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet și contului dumneavoastra.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina SC VERBITA SRL in contextul serviciilor prestate prin contul on-line sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului on-line sau acestei pagini de internet( inclusiv colaborarea cu firmele de curierat in vederea transmiterilor comenzilor efectuate pe site) pentru desfășurarea relației contractuale dintre SC VERBITA SRLși dumneavoastră, inclusiv recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al VERBITA, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea; pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile SC VERBITA SRLsau ale partenerilor/ afiliatilor SC VERBITA SRLprin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale SC VERBITA SRLsau ale partenerilor/ afiliaților sai,inclusiv prin transmiterea de către SC VERBITA SRL a unor comunicări comerciale înacest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor  umneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul dumneavoastra on line.

În scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și / sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin sunteți de acord ca SC VERBITA SRLsă utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor  umneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile SC VERBITA SRL în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la  rodusele/serviciile SC VERBITA SRL , a colaboratprilor/afiliatilor sai( de exempluDacia, Renault, Nisssan) in scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază: obligațiile legale care incumbă în sarcina SC VERBITA SRLca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului ON LINE; interesul legitim al SC VERBITA SRL de a-și promova produsele și/sau serviciile; consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

 

Copyright © 2021. All rights reserved.
Urmarestene